Rozwiązania klasy Business Intelligence

Digitaldog + Business Intelligence

Digitaldog specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu wysokiej klasy rozwiązań w dziedzinie
Business Intelligence (BI). Celem nadrzędnym dla zostosowań narzędzi typu BI w przedsiębiorstwie jest optymalizacja wykorzystania zasobów oraz błyskawiczny dostęp do informacji. Postępujący proces cyfyzacji wymusza na firmach przystosowanie narzędzi pracy do wymogów rynku, dlatego inwestycje w technologie wspomagające prowadzenie biznesu (takie jak systemy rodziny BI) wydają się być nieuniknione.

W odpowiedzi na rosnące zinteresowanie systemamy klasy BI, Digitaldog proponuje autorskie rozwiązanie bazujące na platformie Pentaho. W ramach usługi, Digitaldog gwarantuje dostosowane jego funkcjonalności do realizacji potrzeb biznesowych Państwa firmy oraz pełną integrację z systemami obecnie istniejącymi w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie obejmuje:

  • analizę techniczną i biznesową
  • opracowanie logiki biznesowej
  • wdrożenie rozwiązania
  • serwis i modyfikacje

Integracja i przetwarzanie danych

Współczesne przedsiębiorstwa korzystają zazwyczaj z wielu różnych systemów informatycznych,
np. programów finansowo-księgowych, obiegu dokumentów czy zarządzania personelem. W konsekwencji - pochodzące od różnych dostawców dane - są trudne do interpretacji ze względu na swą niejednorodność. Niosą one ze sobą gorszej jakości informację, ponieważ nie łączą istotnych faktów binzesowych, lecz dotyczą każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa z osobna. Ze względu na indywidualną obsługę każdego z systemów (np. obsługę procesu backup'u danych) wzrastają koszty ich utrzymania.

Digitaldog oferuje usługi w zakresie integracji systemów informatycznych. Dane pochodzić mogą z dowolnych źródeł np. systemów klasy BI, CRM, ERP, czy plików zewnętrznych np. XML, Excel. Integracja aplikacji oparta jest o architekturę SOA i - aby ograniczyć koszty - może być wykonana przy użyciu narzędzi działających na licencji GNU GPL.

Digitaldog zapewnia również hosting rozwiązania na dedykowanym dla Państwa aplikacji serwerze. W ofercie znajdują się także usługi kopii zapasowych (backup'u) oraz odzyskiwania danych (fail disaster recovery). Więcej na temat hostingu i wirtualizacji danych znajdziecie Państwo tutaj.

Raportowanie

Gromadzone w systemach dane zyskują wartość w momencie, gdy prezentowane są w sposób zrozumiały i nie pozostawiający wątpliwości dotyczących ich interpretacji. Forma prezentacji danych powinna być niezależna od ich źródła, a informacja możliwa do analizy w różnych kontekstach (np. prezentacja danych sprzedażowych firmy powinna być możliwa w podziale na obszary: klientów w czasie, regiony geograficzne, czy rodzaj sprzedanego produktu).

Digitaldog proponuje paletę usług raportowych w oparciu o dane Państwa firmy. Raporty mogą zostać zaautomatyzowane tak, aby w zadanym interwale czasowym dane aktualizowały się i przesyłane były do zdefiniowanego adresata. W ofercie znajdziecie Państwo raportowanie tradycyjne (dane w postaci wykresów i tabel), jak i interaktywne pulpity (Dashboards) oraz moduły Portfolio.

Digitaldog gwarantuje wydajną obsługę procesu raportowania niezależnie od wolumenu danych.

Usługi mobilne

Jedną z największych zalet rozwiązań klasy Business Intelligence jest swobodny dostęp do informacji, niezależnie od miejsca i czasu.

Digitaldog oferuje mobilne usługi BI (a także dedykowane usługi mobilne) z wykorzystaniem urządzeń opartych o systemy: Android, IOS oraz WindowsPhone. Przykład takiego rozwiązania stanowić może usługa mobilnych raportów. Dane raportowe pobierane są na smartfon lub tablet z wykrzystaniem technologi 3G/EDGE i natychmiast prezentowane na ekranie urządzenia. Mobilne usługi Business Intelligence pozwalają zdalnie kontrolować przepływ informacji w firmie i podejmować decyzje na odległość.

Za przykład dedykowanego rozwiązania dla urządzeń mobilnych, posłużyć może aplikacja dla systemu Android zbierająca dane w lokalnej bazie danych (zainstalowanej na urządzeniu mobilnym) i synchronizująca się z centralnym magazynem w momencie uzyskania połączenia z internetem. Dane gromadzone w magazynie służą do przygotowania analiz ilościowych i jakościowych oraz ich wizualizacji.

Czy BI się opłaca?

Dlaczego warto mieć własny BI?

Systemy klasy Business Intelligence zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Aktualna informacja jest z kolei podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Systemy BI gwarantują natychmiastowy dostęp do danych i ułatwiają ich analizę w różnych kontekstach.

Ile to kosztuje?

Rozwiązanie proponowane przez Digitaldog oparte jest na platformie Pentaho działającej na licencji GNU GPL. Brak kosztów licencyjnych pozwala obniżyć cenę produktu nawet o 60% w porównaniu do narzędzi działąjących w oparciu o platformy komercyjne. Koszt wdrożenia ustalany jest indywidualnie po przeprowadzeniu analizy technicznej oraz biznesowej.

Dlaczego Digitaldog?

Digitaldog posiada niekwestionowane doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu narzędzi klasy BI. Dzięki własnej farmie serwerów VPS, gwarantuje bezpieczeństwo danych i natychmiastową reakcję na zgłoszenia klienta. O wysokiej jakości usług proponowanych przez Digitaldog świadczą referenje firm polskich i zagranicznych.